Anonim

Binhai Eco City har som mål å være en case studie for grønn byplanlegging

Arkitektur

Stu Robarts

16. september 2014

17 bilder

Binhai Eco City er designet for å være en case studie av grønn byplanlegging

Fremtidens byer er forestilt som grønne oaser drevet av ren fornybar energi. Et felles kinesisk-singapore prosjekt håper å gi en case-studie for bare slike byer. Binhai Eco City er designet for å være et eksempel på hvordan byer kan være helt grønne utviklinger.

Binhai ligger i utkanten av Tianjin i Nord-Kina, og vil bli koblet til en annen planlagt miljøvennlig utvikling i Beijing av en høyhastighetsbaneforbindelse. Beijing Bohai Innovation City dekker et planlagt 17, 6 kvadratkilometer og har som mål å sette en ny standard for miljøbevisst byplanlegging. Binhai Eco City Master Plan dekker en mye mindre 0, 2 sq km (0, 07 sq mi), men som Beijing-prosjektet har mottatt internasjonal anerkjennelse, etter å ha blitt listet for World Architecture Festival 2014.

Eco City-utviklingen har planlagt grønt belte land nord for området og har som mål å presse det grønne landet mot sentrum av området. Grunnlegger av prosjektarkitekter Holm Architecture Office (HAO) Jens Holm forklarer at planen etterligner en utstrakt hånd, blander grønne og funksjonelle områder.

"Dette designet gjør at de grønne områdene glir mellom hver finger, inviterer direkte samhandling gjennom hele dagen og natten og skaper fem øyer som huser kulturbyggene, sier Holm i en pressemelding. "Direkte tilgang til de grønne omgivelsene gjør eco city master plan særegne og gir sine fremtidige innbyggere et levende og sunt sted å leve, jobbe og leke. "

Ulike økologier vil bli spredt over hele området. Blant de planlagte landskapene vil bli trimmet gressplener for rekreasjons- og møteplasser, myrområder som tillater vann å synke gjennom jorden og blomstrende enger. I tillegg vil det være kulturlandskap som inneholder solcellepaneler, geotermiske felt, eksperimentelle jordbruksfelt, muligheter til å lære om bærekraft og ny teknologi, samt aktivitetssoner for rekreasjonsbruk.

Den planlagte utviklingen er oppvokst på et platå, med trafikk- og tjenesteområder plassert under. Grønne og gågateområder blir i mellomtiden fokusert. Planen inneholder et nytt sentralt forretningsområde med kontorlokaler og fem nye kulturbygninger med utstillingsplasser, biblioteker, utdanningsplasser og idrettsanlegg.

Bygningene er alle designet for å minimere energibruk og med passive bygningsprinsipper i tankene, som gjør bruk av bygningens omgivelser for energi og oppvarming. Ifølge arkitektene, HAO, vil bygninger også bruke solcellepaneler og geotermisk oppvarming og avkjøling for å oppnå "nær null" energispor.

World Architecture Festival 2014 løper fra 1-3 oktober i Singapore.

Kilde: HAO

Binhai Eco City er designet for å være en case studie av grønn byplanlegging

Binhai Eco City er et felles kinesisk-singapore prosjekt

Binhai Eco City inkluderer et planlagt nytt sentralt forretningsområde med kontorlokaler og fem nye kulturbygg

Binhai Eco City dekker et planlagt 0, 2 sq km (0, 07 sq mi)

Binhai Eco City etterligner en utstrakt hånd, blander grønne og funksjonelle områder

Binhai Eco City har blitt listet for World Architecture Festival 2014

Binhai Eco City vil generere ren, fornybar elektrisitet

Binhai Eco City vil inneholde bygning utformet ved bruk av passiv arkitektur prinsipper

Binhai Eco City vil ha en rekke forskjellige landskap og økologier

Binhai Eco City vil gi nye kontorlokaler

Binhai Eco City vil gi nye kulturbygninger

Binhai Eco City ligger i utkanten av Tianjin i Nord-Kina

Binhai Eco City har en ryggrad av grønt land

Binhai Eco City vil ha sine forskjellige økologier spredt over hele området

En snittvisning av Binhai Eco City

En snittvisning av Binhai Eco City

En snittvisning av Binhai Eco City

Anbefalt Redaksjonens