Anonim

Nytt bevis støtter teori om at livet kan ha startet på Mars

Vitenskap

Dario Borghino

1. september 2013

Har livet som vi vet det stammer fra Mars? (Bilde: Shutterstock)

Nytt bevis presentert av professor Steven Benner ved Westheimer Institute for Science and Technology i Florida antyder at Mars for mange år siden var et mye bedre sted for de første cellene å ha dannet i forhold til jorden. Dette gir mer vekt på teorien om at livet kan ha startet på den røde planeten og deretter funnet veien til jorden ombord på en meteoritt.

Livet på jorden

Den fossile platen forteller oss at livet først dukket opp på vår planet rundt 3, 5 milliarder år siden, men vi vet veldig lite om hvordan de første cellene kom til å være.

Forskere teoretiserer at, da jorden sakte avkjølt, dannet enkelt organiske forbindelser (monomerer) langsomt og kombinert til mer komplekse forbindelser (polymerer). Da sjøstrømmer samlet disse store molekylene ved "hotspots " som havkyst og hydrotermiske vents på havbunnen, kan de til slutt kombinere for å danne de første protocellene.

Imidlertid er disse byggeblokkene kombinert, det er økende bevis på at de første cellene replikerte ved hjelp av RNA i stedet for DNA, og at bytte til DNA-replikasjon, som er stabler, men vanskeligere å oppnå, skjedde bare mye senere i utviklingshistorien. (Et overbevisende bevis for dette er at mange av de kritiske komponentene til celler som utvikler seg langsommere, består mest eller helt av RNA.)

uoverensstemmelser

Ifølge Benner, hvis RNA-hypotesen er sant, forteller historien bare ikke.

Forskere mener at når livet først oppstod på jorden, var vår planet helt nedsenket i vann og svært lav i dioxygen. Benner sier at livet ikke kunne oppstå under disse forholdene, fordi borat og molybdat, to viktige katalysatorer til dannelsen av RNA, ville vært ekstremt sjeldne.

"Hvis tidlig jord var egentlig en vannverden, ville boratkonsentrasjonen vært vanskelig, " forteller professor benner gizmag. "For molybdat er problemet at det er sterkt oksidert (fire oksygenatomer for hvert molybdenatom), og gammel jord hadde sannsynligvis ikke mye dioxygen i atmosfæren."

Når enkle organiske molekyler oppløst i vann gis en energikilde, men ingen borat eller molybdat er tilstede, er sluttresultatet tjære, ikke RNA. Boratmineraler hjelper enkle organiske molekyler til å danne karbohydratringer, og molybden omarrangerer disse ringene for å danne ribose, en avgjørende byggeblokk av RNA. Begge disse mineralene ville vært ekstremt knappe på tidlig jord, men rikelig på Mars.

Liv på Mars

Ut av de 120 meteorittene fra Mars vi har samlet hittil, inneholder noen lovende bevis for å støtte Benners teori.

"Analyse av en metritt fra mars viste nylig at det var bor på Mars, " sier Benner. "Vi tror nå at den oksiderte form av molybden var der også. I tillegg viser nyere studier at disse forholdene som er egnet for livets opprinnelse, fremdeles kan eksistere på Mars. "

Utsiktene til ekstremfibile bakterier som overlever turen til jorden inne i en meteoritt, er ikke så langt hentet som det kan virke.

"Vi bruker mye tid på 'planetarisk beskyttelse ' slik at en lansering til Mars ikke bærer jordbakterier for å forover forurense Mars, men vi finner at mange bakterier (som radiodurans) kan overleve turen, spesielt hvis de er tucked inne i håndverk (eller, analogt, innenfor meteoritten), sier Benner.

Mens det ikke er "røykepistol, " gir bevisene fra Prof. Benner mer troverdighet til teorien om at livet kanskje først har startet på Mars i stedet for på Jorden. Det gir oss også mer håp om å finne livet tilbake på Røde Planet, og kanskje også andre steder i solsystemet.

Kilde: Goldschmidt via BBC

Har livet som vi vet det stammer fra Mars? (Bilde: Shutterstock)

Anbefalt Redaksjonens