Anonim

QinetiQ prøver fjernstyrte brannkjøretøy

Robotics

Noel McKeegan

5. desember 2007

QinetiQ brannrespons team

5. desember 2007 QinetiQ har utviklet spesialiserte fjernstyrte kjøretøy (ROV) med brannslukkingsegenskaper som kan fungere i miljøer som ville være usikre for brannmenn. For tiden gjennomgår en seks måneders prøveperiode bestilt av Network Rail og London Fire Brigade, og kjøretøyene er utformet for å bekjempe det spesifikke problemet med branner nær jernbanespor som involverer acetylenbeholdere - et problem som har steget i det siste året, og forårsaket større forsinkelser til pendlere.

Alle terreng-ROVene er utstyrt med kameraer som kan identifisere om noen acetylenbeholdere og få tilgang til om sylinderene er tilstrekkelig avkjøle for brigaden, slik at de nærmer seg dem ved hjelp av termisk bildebehandling. Når en acetylengassflaske eksploderer, kan den skape farlig ildkule og sprøyteavfall så langt som 200m og eksplosjonsfaren kan forbli lenge etter at brannen er slukket. ROV-alternativet gir derfor betydelige tidsbesparelser i forhold til den konvensjonelle responsprosedyren, noe som krever at en faresone på opptil 200 meter er satt opp og ofte igjen på plass i mer enn 24 timer.

QinetiQs reaksjonsteam består av et spesielt kjøretøy som inneholder de tre forskjellige ROVene med operatører - Talon, et lite, svært manøvrerbart sporet kjøretøy, som i stor grad brukes i Irak for bombeavhending, som er utstyrt med video- og termokameraer; Black Max som er like i størrelse og utseende til en quad-sykkel som igjen har et videokoblingskamera, men gir også en ekstern høytrykksslange og vannleveringsevne. og Brokk 90, et tyngre plikt-minigraverbasert kjøretøy designet for å fjerne rusk og få tilgang til kjøretøy eller konstruksjoner og derfor noen sylindere.

"Vi er veldig bevisste på at branner som involverer mistenkte eller faktiske acetylengassflasker, har forårsaket elendighet til passasjerer. I situasjoner som dette har vi kun lukkede linjer når vi ikke har hatt noe annet valg og blitt rådet til å gjøre det av beredskapstjenestene. Utplasseringen av ROVene vil imidlertid gi oss flere muligheter for raskere oppløsning av hendelser og forhåpentligvis føre til mindre forstyrrelser i å trene tjenester, sier Derek Holmes, Network Rails driftsleder.

Forsøket startet i september, og hittil har ROV-svarlaget blitt brukt seks ganger.

QinetiQ brannrespons team

Anbefalt Redaksjonens