Anonim

"Solar " jet brensel skapt fra vann og karbondioksid

Miljø

Meg Alexander

2. mai 2014

4 bilder

Solvarme-reaktoren som ble brukt til å snu vann og CO2 til jetbrensel

I et trekk som kan bidra til å løse vår umettelige tørst etter drivstoff, samtidig som det bidrar til å redusere CO2-utslippene, har forskere med SOLAR-JET-prosjektet (Solar Chemical Reactor Demonstration and Optimization for Long-Term Availability of Renewable Jet-drivstoff) nylig vist at Gjennom en multi-trinns prosess kan konsentrert sollys brukes til å omdanne karbondioksid til petroleum, som deretter kan brukes som jetbrennstoff.

"Økende miljø- og forsyningssikkerhetsproblemer fører luftfartssektoren til å søke alternative drivstoff som kan brukes utveksling med dagens brensel, såkalte drop-in-løsninger, " sier dr. Andreas Sizmann, prosjektkoordinator på Bauhaus Luftfahrt. "Med dette førsteklasses bevis på konseptet for 'solar ' parafin, har SOLAR-JET-prosjektet gjort et stort skritt mot virkelig bærekraftig drivstoff med nesten ubegrensede råmaterialer i fremtiden. "

Hvordan det fungerer

Selv om det i et tidlig utviklingsstadium benyttes en soldrevet redoks-syklus med metalloksidbaserte materialer ved høye temperaturer for å omarrangere elektroner, omdanne karbondioksid og vann til hydrogen og karbonmonoksid, også kjent som syntesegass (syngas).

"Solvarme-teknologien har forbedret radiativ varmeoverføring og rask reaksjonskinetikk, noe som er avgjørende for å maksimere energikonverteringseffektiviteten fra solenergi til brensel, " sier professor Aldo Steinfeld, som leder den grunnleggende forskning og utvikling av solvarmeren til ETH Zürich.

Prosessen ferdigstilles med Fischer-Tropsch-prosessen, som allerede er godkjent for å skape brensel for kommersiell luftfart, og brukes over hele verden av selskaper som Shell. Utviklet i 1925, tar prosessen hydrogen og karbonmonoksid fra syngaset, og skaper petroleum i flytende form, noe som gjør det relativt enkelt å transportere.

Virkningen

"Dette er potensielt en veldig interessant romanbane til flytende hydrokarbonbrensel ved bruk av fokusert solkraft, " sier professor Hans Geerlings på Shell. "Selv om de enkelte trinnene i prosessen tidligere har blitt demonstrert i forskjellige skalaer, var det ikke gjort noe forsøk tidligere for å integrere end-to-end-systemet. Vi gleder oss til å samarbeide med prosjektpartnerne for å drive videre forskning og utvikling i neste fase av prosjektet om en så ambisiøs ny teknologi. "

Neste fase av prosjektet vil kreve at partnerne bestemmer potensialet for å implementere teknologien i industriell skala. På dette tidspunktet er et glass drivstoff opprettet i et laboratorium med simulert sollys. Det vil ta betydelig forskning og testing for å avgjøre om teknologien kan skalere og forbli både kostnadseffektiv og energieffektiv. Denne evalueringen forventes ferdigstilt i 2015.

"Denne teknologien betyr at vi en dag kan produsere renere og rikelig drivstoff for fly, biler og andre former for transport, " sier Máire Geoghegan-Quinn, europeisk kommissær for forskning, innovasjon og vitenskap. "Dette kan i stor grad øke energisikkerheten og slå en av de viktigste drivhusgassene som er ansvarlige for global oppvarming til en nyttig ressurs. "

Kilder: ETH Zürich, European Union, SOLAR-JET

Solar reaktor som bidrar til å snu sollys og vann for å snu CO2 til jetbrennstoff

Skjematisk for solvarmeanleggskonfigurasjonen for 2-trinns soldrevet termokjemisk produksjon av drivstoff

Slutt produkter, snu sollys, vann og CO2 i jetbrennstoff

Solvarme-reaktoren som ble brukt til å snu vann og CO2 til jetbrensel

Anbefalt Redaksjonens